Archive for the ‘Điều lệ Việt Kindai’ Category

ĐIỀU LỆ HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TẠI ĐẠI HỌC KANAZAWA- NHẬT BẢN

Tên tiếng Việt: Hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học Kanazawa – Nhật Bản

Tên tiếng Anh: Vietnamese Students Association in Kanazawa  University – Japan

Tên tiếng Nhật: 在金沢ベトナム人留学生の会

Tên viết tắt: VietKindai

Ngày thành lập Hội: Ngày 19 tháng 10 năm 2007

Read the rest of this entry »