Hội sinh viên Việt Nam tại Đại học Kanazawa, Nhật Bản

Địa chỉ: Japan, Ishikawa, Kanazawa-shi.

Email: contact@vietkindai.info

Facebook: Hội Sinh Viên Vietkindai